Musiikkialan yhdenvertaisuus Suomessa – Equality in the Finnish Music Industry

Musiikkialan yhdenvertaisuus Suomessa -kysely

Rytmi-instituutin luotsaaman ProMus-hankkeen (2019–2022) päätavoitteena on luoda uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueille. ProMus -hankkeessa erityispainotus on musiikkialan yhdenvertaisuuden edistämisessä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on toteuttaa kyselytutkimus musiikkialan tilanteesta.

Anonyymisti toteutettavan kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, 1) minkälaisena musiikkiala näyttäytyy jo alalla työskenteleville sekä alalle pyrkiville, 2) minkälaisena musiikkialan työmahdollisuudet koetaan, 3) minkälaisia haasteita alalle pyrkiessä saattaa kohdata sekä 4) miten alan yhdenvertaisuus koetaan. Kyselyn kautta toimijoiden kokemuksia musiikkialalla työskentelystä kootaan yhteen ja julkaistaan. Tavoitteena on mahdollistaa uusien, tasa-arvoista toimijuutta edistävien toimintamallien muodostamista tuomalla näkyväksi alalle mahdollisesti juurtuneita toimintatapoja ja valtarakenteita. Kyselyssä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

-alalle työllistyminen ja uran rakentaminen,
-alueellinen, sosiaalinen, taloudellinen sekä sukupuolten välinen tasa-arvo sekä
-alan epäkohtiin puuttumisen mahdollisuudet.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20-30 minuuttia riippuen siitä, miten kattavasti haluat kokemuksiasi jakaa. Vastaustesi avulla Rytmi-instituutti pyrkii hankkeillaan luomaan yhdenvertaisempia toimintamahdollisuuksia kaikille alalla toimiville sekä alalle pyrkiville.

Suomenkieliseen kyselyyn pääset TÄSTÄ! 

Kysely on avoinna 1.5.2022 saakka.
Kiitos vastauksestasi!

 

Equality in the Finnish Music Industry survey

The ProMus project (2019–2022), led by Rytmi-Instituutti, creates new professional training for the music industry in Finland (mostly Southern Ostrobothnia, Ostrobothnia and Central Ostrobothnia). One goal is to promote equality in the music industry.

The purpose of this anonymous survey is to map 1) equality in the field, 2) what the music industry already looks like to those already working in the field and aspiring to the field, 3) what kind of job opportunities are perceived in the music sector and 4) what kind of challenges may be encountered when trying to enter the field. Through the survey, participants’ experiences are compiled and published. The aim is to surface new operating models that promote equal opportunities for a wide variety of professionals. Topics covered in the survey include:

-employment and career development,
-regional, social, economical and gender equality and
-opportunities to address the music industry’s problems.

Depending on how comprehensively you want to share your experiences, it takes about 20-30 minutes to complete the survey. Your answers help Rytmi-Instituutti to offer more equal opportunities for everyone in the Finnish music industry.

Take the survey HERE!

Survey is open until 1.5.2022.
Thank you for your time!