PROJEKTIT

KÄYNNISSÄ OLEVAT PROJEKTIT

PROMUS
ProMus-hanke (2019-2022) luo uutta ammattimaista musiikin tekemisen koulutusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan alueelle. Koulutus sisältää LuoMus – Luova musiikintekijä -koulutuskokonaisuuden sekä Beatskill – elektronisen musiikintuottajan -koulutuksen. LuoMus on musiikin tekemisen kattava peruskoulutus ja Beatskill on konemusiikin tekemisen erikoiskoulutus. Hanke pyrkii tarjoamaan koulutusta kasvavalle musiikkikentän alueelle, johon tällä hetkellä on tarpeesta noussutta kysyntää. Koulutuksen keinoin halutaan tarjota tietotaitoa musiikin tekemisestä, tukea musiikkialan itsensätyöllistäjien ja yrittäjien työllistymistä, edistää musiikkialan tasa-arvoa ja jakaa tietoa musiikintekijöille Rytmimanuaalin kautta.

Hankkeessa on erityispainotus tasa-arvon edistämiseen musiikkialalla. Naispuolisista musiikintekijöistä kootaan hankkeeseen vertaistuki- ja testiryhmä. Tämä Femina Potentia – niminen ryhmä tarkastelee, analysoi ja kehittää ratkaisuja naisten alalla kohtaamiin haasteisiin. Naisten kohtaamia haasteita kartoitetaan myös kyselytutkimuksella. Ryhmän toinen tavoite on myös tarjota naisjäsenille tukea omaan toimintaan ja rohkaista heitä määrätietoiseen etenemiseen uralla.

Hankkeessa saadut opit ja vinkit kootaan avoimesti Suomen kattavimpaan musiikkialan verkko-oppaaseen, Rytmimanuaaliin. Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialan toiminnasta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki.

BUUSTIA TOIMINTAAN 2 – TEEMAHAKU

Rytmi-instituutti mahdollisuuden Liiveriltä Buustia Toimintaan 2 – teemahankkeen myötä työllistää kesäksi 2019 kaksi kesätyöntekijää suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta yleisötyöhön liittyvää toimintalinjaa, missä Rytmi-instituutti aloittaa musiikkiaiheisen podcastin tekemisen.

Rahotus: Leader Liiveri

STUDIONÄYTTELY

Rytmikorjaamolle rakentuu näyttely analogisista äänentallennus- ja äänentoistolaitteista. Näyttely perustuu Suikki Jääskän keräämään yksityiskokoelmaan, johon kuuluu laitteistoa rautalankamagnetofoneista aina digitaaliseen murrokseen saakka sekä äänitteitä, esitteitä ja lehtiä.

Rytmi-Instituutin hallituksen puheenjohtaja Jääskä lahjoitti kokoelmansa yhdistykselle 2015.

 

AIEMMAT PROJEKTIT

Roadmanual (2015-2018)

Roadmanual-hankekaudella (2015-2018) Rytmi-Instituutti keskittyi opastamaan musiikkialan toimijoita musiikkibisneksen kiemuroissa. Toimittamamme Rytmimanuaali on Suomen kattavin verkko-opas musiikin tekemisen ja musiikkibisneksen maailmaan. Järjestämme myös koulutusta musiikin tuottamisesta ja alan liiketoiminnasta Etelä-Pohjanmaan artisteille, muusikoille ja muille alan toimijoille.

Roadmanual tuotti koulutusta ja tietoa musiikin tekemisestä sekä musiikkibisneksestä artisteille, muusikoille ja muille alan toimijoille. Tavoitteenamme on helpottaa heidän toimeliaisuuttaan ja tukea edistymistään.

Koulutuksissa keskitymme luovan alan hankaliin kysymyksiin kuten markkinointiin, myyntiin, sopimuksiin ja liiketoimintaan kokonaisuutena. Konemusiikin osalta perehdymme myös musiikin tuottamiseen.

Samalla Rytmimanuaalin kehittämistä kehitettiin jakamalla tietoa sekä musiikin tekemisestä että itse alasta koukeroineen.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

Roadness (2010-15)
Hankeessa luotiin MATSI eli musiikillinen artistin toimintasuunnitelma, esituotettiin biisejä ja vietiin alueen bändejä ulkomaan kiertueille.

Hankkeessa kehitettiin elmujen välistä yhteistyötä Roadness-bändivaihtona. Elävän musiikin yhdistykset asettivat oman paikkakuntansa bändejä tarjottimelle, jolta Roadness-illan kulloinkin järjestävä elmu valitsi mieleiset esiintyjät. Hanke tuki vaihtoa osallistumalla matkustavien bändien matkakuluihin. Osallistuneista bändeistä parhaimmisto esiintyi Elmufesteillä MARS-seminaarin showcase-illassa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

Rytmimanuaali (2012 – 2014)
Hanke toteutti verkko-oppaan, johon kerätään tietoa, neuvoja ja oppimateriaaleja muusikoille uran kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena oli kiinnostava, helppokäyttöinen ja toiminnallinen kokonaisuus, joka toimii oppimisympäristönä.

Julkaisun jälkeen Rytmimanuaalista on muodostunut Suomen kattavin verkko-opas musiikintekemisen ja musiikkibisneksen maailmaan: www.rytmimanuaali.fi

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki

DJ & VJ (2014)
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää elektronisen tanssimusiikin tekemisen koulutusta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin seitsemän Beatskill klinikkaa, joissa Suomen eturivin tuottaja-DJ:t näyttivät, miten he tekevät musiikkiaan. Sessioissa myös keskusteltiin toimimisesta musiikkibusineksessä. Lisäksi DJ-kurssin Jalasjärven nuorille toteutettiin DJ-kurssi.

Rahoitus: Liiveri

Rytmimeraatti (2009-13)
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää paikallisten bändipalveluyritysten osaamista ja valmiuksia työskennellä bändien kanssa sekä siirtää yrityksiltä tarvittavaa tietotaitoa bändeille. Oppia haettiin esitystekniikka-alan messuilta ja musiikkiseminaareista Euroopasta. Hankkeessa työskenneltiin vuosien varrella mm. esitystekniikan, keikkamyynnin ja musiikkivideon parissa.

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ja Seinäjoen kaupunki