Tekijöitä etsitään -LuoMus ja Rytmimanuaali

LuoMus

 

Rytmi-instituutti hakee kiireellisesti hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2020-31.5.2022 väliselle ajalle. Haettava työtehtävä on LuoMus – Luova musiikintekijä – koulutuksen suunnittelija, koordinoija ja kouluttaja. 100% työaika. Etsimme ennakkoluulotonta, luovaa, oma-aloitteista musiikin tekemisen ja kouluttamisen osaajaa, jolla on näkemystä ja motivaatiota uuden koulutuksen kehitystyöhön.

LuoMus – Luova Musiikintekijä koulutus on kaksivuotinen musiikin tekemisen koulutusohjelma. Koulutus on osa Rytmi-instituutilla käynnissä olevaa ESR-rahoitteista ProMus-hanketta. ProMuksen tavoitteena on kehittää pysyvä musiikin tekemisen huippukoulutus. Lisätietoja koulutuksesta: https://www.rytmi-instituutti.fi/luomus-ja-beatskill/

Työ edellyttää läsnäolollista työskentelyä Seinäjoella Rytmi-instituutilla ja LuoMuksen työtehtävän osalta myös reissaamista koulutusten yhteydessä Vaasassa ja Kokkolassa. Työtä ei ole mahdollista tehdä etätyönä.

 

Hanketyöntekijän osaamistarve:

– koulutuksen järjestämis- ja tuotantokyvyt
– opetustaito ja kokemus opetustöistä
– kyky henkilölähtöiseen toimintaan ja opiskelijoiden valmentamiseen työelämään
– musiikin tekemisen eri vaiheiden asiantuntijuus (sävellys, sanoitus, sovitus)
– ymmärrys musiikin äänitys- ja tuotantoprosessista
– ymmärrys Suomen musiikkibisneskentän toimintaperiaatteista
– tuotanto-, tiedotus- ja markkinointitaidot
– Laaja ymmärrys populaarimusiikin tyyleistä ja niissä käytetyistä instrumenteista
– Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan musiikkikentän tuntemus

Musiikkialan työkokemus ja koulutus on suotavaa.

Palkkaus kv-tessin mukaan 2160,60€/kk, työaika 36h 45min/vk.

 

Lähetä avoin työhakemus ja ansioluettelo osoitteeseen rekry@rytmi-instituutti.fi perjantaihin 8.5.2020. klo 16:00 mennessä. Hakemusten perusteella osa hakijoista haastatellaan. Tieto haastatteluvaiheeseen pääsystä lähetetään hakijoille pe 15.5.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rytmimanuaali

 

Rytmi-instituutti hakee hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2020-31.5.2022 väliselle ajalle. Haettava työtehtävä on Rytmimanuaalin sisällöntuottaja (toimittaja tai mediaosaaja). Työtehtävä on osa-aikainen, 50% työaika. Etsimme monipuolista media-alan osaajaa, jolla on syvällistä ymmärrystä musiikkialan toiminnasta.

Rytmimanuaali on vuonna 2014 lanseerattu verkko-opas musiikkimaailman kiemuroihin, johon on koottu asiantuntijoiden kirjoituksia musiikkialalla toimimisesta. Rytmimanuaalin tavoitteena on olla perustyökalu musiikkialan tekijöille, josta he löytävät luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Tutustu Rytmimanuaaliin www.rytmimanuaali.fi. Rytminanuaalin kehittäminen on osa Rytmi-instituutilla käynnissä olevaa ProMus-hanketta, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Rytmimanuaali -hanketyöntekijän osaamistarve:

– Rytmimanuaali verkko-oppaan sisällön tuottaminen

– sivuston ylläpitäminen, web-osaaminen

– editointi-, toimitus- ja julkaisutyö
– hyvä kirjallinen ilmaisu

– visuaalisen mediakerronnan taidot

– valokuvaus/videokuvaus ja jälkityöt

– populaarimusiikkialan laaja ymmärrys

Palkkaus kv-tessin mukaan 1080,30€/kk, työaika 18 h 23min / vk.

Työ edellyttää läsnäolollista työskentelyä Seinäjoella Rytmi-instituutilla.

 

Lähetä avoin työhakemus ja ansioluettelo sekä työnäyte osoitteeseen rekry@rytmi-instituutti.fi perjantaihin 15.5.2020. klo 16:00 mennessä. Hakemusten perusteella osa hakijoista haastatellaan. Tieto haastatteluvaiheeseen pääsystä lähetetään hakijoille pe 22.5.

 

Lisätietoja tehtävistä ja hankkeesta antaa Rytmi-instituutin toiminnanjohtaja Satu-Maarit Veikkola (satumaa@rytmi-instituutti.fi, 040 733 4746).